ประธานอ้นมอบเงินบิ๊กดุง เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะสมาชิกชมรมเพื่อมอบเงินรายได้ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประธานอ้นมอบเงินบิ๊กดุง

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๔๕น.
พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือรับมอบเงินจากคุณพัชรนันษ์ พชรวรทิพย์ ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือและคณะ

โดยมีพลเรือโท พาสุกรี วิลัยรักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะสมาชิกชมรมเพื่อมอบเงินรายได้ จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ
FLY NAVY RUN FOR SEA & CHILD 2023 เมื่อวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๖๖ ณ กองการบินทหารเรื่อ กองเรือยุทธการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรม
สาธารณกุศลของกองทัพเรือ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้วคณะฯ จึงขอมอบเงินดังกล่าวให้แก่หน่วยงานในความดูแลปกครองของกองทัพเรือ เพื่อดำเนินการ และกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. มอบให้กับกองทัพเรือ สำหรับ

- สวัสดิการของกำลังพล กองทัพเรือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐บาท

และ กองทุนน้ำใจไทย เพื่อ ผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใช้

และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐บาท

๒. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

- ทุนการศึกษาบุตร ข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

จำนวน ๒๐๐,๐๐๐บาท

๓. โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง (สมาคมภริยาทหารเรือ)

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

4. โครงการปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์พะยูน

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

และ ๕.ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อากาศยานนาวี

จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องรับรอง บก.ทร. (พระราชวังเดิม)


Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า