ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เข้าร่วมโครงการ สร้างเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เข้าร่วมโครงการ สร้างเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล

โดยการจัดอบรมความรู้ในด้าน การแจ้งเหตุฉุกเฉินทางทะเล การช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล และอบรมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้กับประชาชนชาวประมง ในวันที่ ๒๒-๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗

ณ. โรงเรียนแทศบาลวัดปากน้ำระยอง สำนักเทศบาลตำบลพลา และสำนักงานเทศบาลปากน้ำประแส ใน จ.ระยอง

ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้สนับสนุนวิทยากร จำนวน ๔ นาย คือ

๑. น.อ.ณัฐศักดิ์ วรจริญศรี

๒. น.ต.หญิง วิเวียน คำฮอง

๓. พ.จ.อ. ไกรสร แหลมจริง

๔. พ.จ.อ. วันชนะ เกตุชัย

เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลและการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางทะเล

เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล และเพื่อให้ประชาชนประมงระยอง สามารถดูแลตนเองได้เบื้องต้นและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม


Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า