"เหล่ากาชาดจ.สมุทรปราการ" มอบทุนการศึกษา"สงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน" ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา

"เหล่ากาชาดจ.สมุทรปราการ" มอบทุนการศึกษา"สงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน" ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา

นายศุภมิตร ชิณศรี ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

มีมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 260 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

โดยมี นางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบทุน

โดยผวจ.สมุทรปราการ ได้ให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้ารับทุน ขอให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตัวเอง ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า และเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม

ด้วยสภากาชาดไทย ได้มอบหมายภารกิจ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดมีหน้าที่ ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและการส่งเสริมการศึกษานั้น นับว่าเป็นภารกิจหนึ่งของเหล่ากาซาดจังหวัด ที่จะทำให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนได้เรียนฟรีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะต้องจ่ายเพิ่ม

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้ตระหนักถึงครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อยและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติประกอบด้วย เป็นเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยและขาดแคลน มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากที่ใดมาก่อน


Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า