ศุลกากรไทย ร่วมหารือทวิภาคี การสกัดกั้นยาเสพติด ข้ามชาติ กับศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง

ศุลกากรไทย ร่วมหารือทวิภาคี การสกัดกั้นยาเสพติด ข้ามชาติกับศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และนายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ร้อยตรีเสนิส พัฒนศิริ กงสุล (ฝ่ายศุลกากร) นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม พร้อมคณะ ร่วมหารือทวิภาคีด้านการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า – ส่งออก ยาเสพติด กับ Ms. Louise Ho อธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง ณ สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรไทยได้ให้ความสำคัญและเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดนำเข้าและส่งออกราชอาณาจักร ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกับศุลกากรประเทศต่างๆ มาโดยตลอด สำหรับในการหารือทวิภาคี ระหว่างกรมศุลกากรกับกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง เกี่ยวกับการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า – ส่งออกยาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างการสื่อสารและเสริมสร้างความร่วมมือ ในการต่อสู้กับการค้ายาเสพติดข้ามแดนและการลักลอบขนยาเสพติดประเภทต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกงในฐานะ Regional Dog Training Centre ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การศุลกากรโลก (WCO) ให้เป็นศูนย์ฝึกสุนัขระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ WCO จะให้การสนับสนุน การฝึกสุนัขอย่างมืออาชีพแก่สมาชิก ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ WCO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงยินดีที่จะให้การสนับสนุนการฝึกสุนัขของศูนย์ K-9 ของศุลกากรไทย เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำไปสู่การป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสร้างความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต่อไป

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมทวิภาคีที่ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ โดยได้รับสัมพันธภาพอันดีและจะนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้ ได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากสื่อของรัฐบาลเมืองฮ่องกง และ Facebook Hong Kong Customs และ website, Hong Kong ด้วย

Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า