ฟาริ เอบีซี และ ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จับมือร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ ยกระดับคอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลก จาก 2 สถาบันคุณภาพ

ฟาริ เอบีซี และ ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง

จับมือร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ ยกระดับคอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลก
จาก 2 สถาบันคุณภาพ

ผู้บริหาร บริษัท ฟาริ เอบีซี จำกัด (FARI ABC) นำทีมโดย คุณแบงค์ สักกภพ รุจิวณิชย์ และคุณเฉลิมเกียรติ สันติภัคดีกุล ได้เดินทางไปที่ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) สำนักงานใหญ่วิภาวดี เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันกับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) โดยมีเรืออากาศโทกัปตัน อิทธิพล เจริญสุข, กัปตัน ดร. ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ และ ดร.ดิณห์ ศุภสมุทร ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ยกระดับคอร์สเรียนมาตรฐานระดับโลกจาก 2 สถาบันคุณภาพ

ซึ่งทั้งสององค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยบริษัท
ฟาริ เอบีซี จำกัด (FARI ABC) เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพในตัวบุคคลเป็นสำคัญ และตั้งใจสร้างสรรค์มอบการเรียนรู้ แนวคิดดี ๆ โอกาสของการทำธุรกิจผ่านคอร์สเรียน โดยมี บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT)
ร่วมแชร์เทคนิคและวิธีคิด พร้อมฝึกฝนทักษะผ่านการเรียนรู้ จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์หลากหลายแขนงที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับในประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งร่วมพัฒนาหลักสูตรที่สามารถพัฒนาบุคลากรได้
ในหลากหลายอาชีพมากขึ้นด้วย

ซี่งบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) คือบริษัทผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมด้านการบินและบริการอย่างมืออาชีพ เป็น Business unit ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้การรับรองและได้การรับรองจากทั่วโลก ประสบการณ์เทรนนิ่งสายการบินมากมายเช่น AirAsia, NokAir, BangkokAir, VietJet และสารการบินพลเรือนนานาชาติอีกหลากหลาย ถ่ายทอดความรู้
จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ในสายการบินแห่งชาติ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 60 ปี ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่องค์กรต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการบินและการบริการ ทั้ง Technical skills และNon-technical skills ได้แก่ Training course approved by CAAT เช่น Type rating training,
Safety Management System (SMS), Airline transition training (ATT) และTrain the trainer เป็นต้นส่วน Training course general เช่น Be our guest..Be our crew, 2. Safe flight safe life, Cook like Thai..Dine from chef, Through pilot’s eyes, Approachable service Excellence และการปรับลุก..ปลุกธุรกิจ เป็นต้น

นอกจากนั้น TFT ยังเป็นศูนย์ทดสอบความสามารถทางภาษาผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ และ TFTยังเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน ตลอดจนทำความร่วมมือทางวิชาการกับหลายมหาวิทยาลัย กว่า 30 แห่ง มหาวิทยาลัยพันธมิตร อาทิเช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอื่น ๆ ได้รับความไว้วางใจจากผู้เรียนกว่า 5,000+ คน โดย บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) เป็นหนึ่งในองค์กรที่สามารถรับรองใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (Certificates) การมีประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพถือเป็นสิ่งยืนยันถือคุณวุฒิและสมรรถนะของผู้เรียน

โดยวันดังกล่าวนั้นเอง ทางผู้บริหารของ บริษัท ฟาริ เอบีซี จำกัด (FARI ABC) ก็ได้ทดลองทำคอร์สของ TFT ด้วย เช่น คุณแบงค์ ได้ทดลองสถานการณ์การขับเครื่องบินในเครื่อง Flight Simulator หรือคุณฟา ที่ได้เรียนรู้การฝึกและได้ทดลองบริการในสาชาวิชาชีพแอร์โฮสเตส เป็นประสบการณ์ด้วยเช่นกัน

จากแบรนด์ FARI ที่ไม่ใช่แค่ชื่อแบรนด์ แต่เป็นสังคมที่มุ่งเน้นให้คนพัฒนาตัวเองและมีความสุขในทุก ๆ ด้าน เช่น สุขภาพ ความมั่นคง ความเท่าเทียม แค่มี 3 สิ่งนี้คุณเองก็มีชีวิตดี ๆ ได้

จึงมุ่งสร้างชุมชน FARI Community เราอยากให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น เพราะไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการมีสุขภาพชีวิตที่ดี การเลือกสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเอง พร้อมสร้างความเติบโต และเรียนรู้ Mindset ดี ๆ ไปด้วยกัน พร้อมแชร์ประสบการณ์ทำงาน วิธีทำการธุรกิจต่าง ๆ เผื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจ จนเกิดเป็นงาน Fari Talk คลาสพัฒนาศักยภาพด้วยแนวคิด เพิ่มโอกาสการทำธุรกิจ มาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงคิดแบบ Fari การพัฒนาธุรกิจจาก 0 สู่ 1,000 ล้าน ที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากมายกว่า 1,000+ คน จัดมาแล้วกว่า 9 ครั้ง และมีผู้ติดตามทางช่องทางออนไลน์ Tiktok @faritalk กว่า 1,000,000 Followสู่ FARI ABC Academy แชร์ประสบการณ์สอนทำธุรกิจตั้งแต่ Brand DNA แก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในตัวเองและพาธุรกิจไปสู่เป้าหมาย จัดทำคอร์สเรียนแบบเจาะลึก พร้อมอัปเดตเทรนด์ เทคนิคดี ๆ และแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงและวิทยากรมาก
ประสบการณ์จากด้านต่าง ๆ

โดย บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) หลากหลายด้วยคอร์สที่น่าสนใจ ในการเชื่อมโยงนักบิน ลูกเรือในการตอบสนองกับเครื่องบินที่มีความซับซ้อนสูง นักบินสามารถคิด ไตร่ตรอง รวมถึงการประมวลผลและการตัดสินใจได้แม่นยำในไม่กี่วินาที เพื่อลดความผิดพลาด หรือที่เรียกกันว่า “เป็นสัญชาตญาณ” ซึ่ง บริษัท ฟาริ เอบีซี จำกัด (FARI ABC) เล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรนี้เพื่อนำมาปรับใช้ในด้านการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพราะนอกจากจะต้องเรียนรู้การปูพื้นฐานด้านธุรกิจแล้ว เรื่องการฝึกฝนตนเอง ในธุรกิจที่มีความซับซ้อนและสภาพแวดล้อมในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็สำคัญ ทำให้สามารถ Scale Up ธุรกิจได้พร้อมทั้งสามารถลดความผิดพลาดในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญเราควรคาดเดาได้ ควรเรียนรู้และเข้าใจ None Technical Skill “ธรรมชาติและสัญชาตญาณของมนุษย์” เพราะจะนำไปสู่การตัดสินใจชี้ชะตาธุรกิจของคุณ เรียนรู้ฝึก “สัญชาตญาณ” ก่อนที่จะโดนโกง

เรียนรู้และเข้าใจ Mental Health & Wellness โดยอาศัยแนวคิด Humen Factor (ปัจจัยมนุษย์) เพราะความพร้อมด้านสุขภาพ มีผลต่อแนวคิดและการตัดสินใจในธุรกิจคุณ เรียนรู้การทำแบรนด์แบบเจาะลึก Brand DNA สร้างได้ไม่ยาก การสร้างตัวตนก่อนที่จะให้คนอื่นด่วนตัดสินใจความเป็นตัวคุณ ถ้าคุณรู้สึกว่าทำธุรกิจมา 5-10 ปี แต่เหมือนยังย่ำอยู่ที่เดิม ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิด คอร์สนี้เหมาะกับทุกคนเลย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานธุรกิจก็เรียนได้


Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า