เตรียมตัวดี ทีมแข็งแกร่ง เหมือนเดินเข้าเส้นชัย วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เตรียมตัวดี ทีมแข็งแกร่ง เหมือนเดินเข้าเส้นชัย วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 1330-1530 น. ณ ห้องประชุม War Room อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ [สมพ.] ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ ม. บูรพา ขอรับการตรวจประเมิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นโรงพยาบาลหลักเพิ่มในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2656 ในการตรวจประเมินจาก สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ [สมพ.] จะขอเข้าตรวจประเมินและขอสัมภาษณ์ผู้บริหาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการเรียนการสอน การติดตามผล กิจการนักศึกษา สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน ตรวจเยี่ยมสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องฝึกทักษะ เพื่อให้การประเมินผลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย ในการนี้ทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษา จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมตามวันเวลาดังกล่าว
Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า