โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยนาวาเอกชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการแพทย์ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา ผอ.กองนาวิกเวชกิจ และคณะทำงานฯ ได้เข้าพบคณะผู้บริหารของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ เพื่อสร้างเครือข่าย ด้านการแพทย์ ในการอบรมให้ความรู้ การดูแลผู้ป่วยเจ็บ และผู้ประสบภัยทางน้ำ อีกทั้งระบบส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้การเข้าถึงบริการของประชาชนได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้รับบริการ อย่างทันท่วงที มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีในการร่วมมือกันสำหรับกิจสาธารณกุศล ระหว่างภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 #กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยนาวาเอกชาตรี เปี่ยมศิริ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายการแพทย์ น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา ผอ.กองนาวิกเวชกิจ และคณะทำงานฯ ได้เข้าพบคณะผู้บริหารของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ เพื่อสร้างเครือข่าย ด้านการแพทย์ ในการอบรมให้ความรู้ การดูแลผู้ป่วยเจ็บ และผู้ประสบภัยทางน้ำ อีกทั้งระบบส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้การเข้าถึงบริการของประชาชนได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้รับบริการ อย่างทันท่วงที มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีในการร่วมมือกันสำหรับกิจสาธารณกุศล ระหว่างภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า