AIT R&D ร่วมมือ Grandprix Group โชว์พลังเปลี่ยนอนาคต ใน Bangkok Motorshow ครั้งที่ 45 ชูแนวคิด Enjoy your Smart Living…Clean Energy “พลังงานสะอาด...เติมสีสันไปกับชีวิตสมาร์ท”

AIT R&D ร่วมมือ Grandprix Group โชว์พลังเปลี่ยนอนาคต ใน Bangkok Motorshow ครั้งที่ 45
ชูแนวคิด Enjoy your Smart Living…Clean Energy “พลังงานสะอาด...เติมสีสันไปกับชีวิตสมาร์ท”

มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประทศไทย ( Alternative Energy Institute of Thailand Foundation) โดย คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และ คุณอลงกรณ์ พลบุตร ประธานมูลนิธิเวิลด์วิว ไครเมท ประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด ร่วม ชูคอนเซ็ปท์ ”พลังงานสะอาด... เติมสีสันไปกับชีวิตสมาร์ท” ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 45 เมืองทองธานี ด้วยการสนับสนุนสถานที่จัดงานจาก ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยพันธมิตรสำคัญ สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต สำนักงานวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เปิดโอกาสผู้สนใจพัฒนายกระดับกับความรู้ใหม่ เข้าร่วม Work Shop อาชีพใหม่พลังงานทางเลือก ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตร “การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงแดด Solar Cell” หรือ หลักสูตร “การดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า BEV Conversions”

ภายใต้แนวคิดการจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 45 The Mobility of Joyful Experiences : ประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทาง เมื่อถนนแห่งเทคโนโลยียานยนต์และดำรงชีวิตเดินทางมาบรรจบกัน.....มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในองค์กรที่รณรรงค์ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาดในสังคมไทยทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงได้นำเสนอผลงานของทางมูลนิธิฯ ภายใต้แนวความคิด Enjoy your Smart Living…Clean Energy “พลังงานสะอาด...เติมสีสันไปกับชีวิตสมาร์ท” ร่วมพันธมิตรหลักสำคัญทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ได้แก่

1.หลักสูตรระยะสั้น ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจากเซล์แสงแดด Solar Cell

เป็นโครงการต่อเนื่องมาจาก โครงการ Solar Move ที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จากแสงแดดมาผลิตไฟฟ้า ในภาคครัวเรือนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 10,000 ครัวเรือน ในปี 2562-2563 เป็นโครงการที่ได้รับการอ้างอิง ในรายงานประจำปีขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ(International Energy Agency ) IEA 2020 สำหรับ“การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ Solar Cell” ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งอนาคต สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อสร้างบุคคลากรและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก อาชีพใหม่ในอนาคต พร้อมสร้างความมั่นใจและมาตรฐานในวิชาชีพโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ให้การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนา AIT R&D

เป็นโครงการความร่วมมือกับ บริษัท ช่วยราม จำกัด ทำการศึกษาและวิจัยพัฒนา ดัดแปลงยานยนต์เก่า เครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็น ยานยนต์ไฟฟ้า ( BEV Conversion ) ทำการทดสอบอุปกรณ์ ความปลอดภัย แบตเตอรี่ มอเตอร์ อุปกรณ์ที่จำเป็นในยานยนต์ไฟฟ้า โดยภายในบูธมียานยนต์ต้นแบบ และอุปกรณ์ต่างๆ มาแสดงโชว์ พร้อมเจ้าหน้าทีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับหลักสูตรระยะสั้นในการฝึกอบรม พัฒนาบุคคลากรและกำลังคน รองรับอาชีพใหม่ในอนาคต .”BEV Conversion”

และทางพันธมิตรของมูลนิธิฯ จาก ศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติENTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้นำผลงานนวกรรมทางด้านพลังงานทดแทน อาทิเช่น แผงโซลาร์ หลากสี มาแสดงโชว์ รวมถึงทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ตอบคำถามและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ความรู้เกี่ยวกับ Solar Cell และอุปกรณ์ที่จำเป็น อันเป็นความร่วมมือจาก บริษัท Power Delco จำกัด และ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด ( มหาชน) มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย เรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าชมผลงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ บูทงาน D7 ภายในอิมแพค ชาเลนเจอร์ Hall 4 เมืองทองธานี Bangkok International Motor Showครั้งที่ 45 วันที่ 27 มีนาคม- 7 เมษายน 2567. Alter The Future พลังเปลี่ยนอนาคต....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณ นฤมล 081-2868155/081-6436354
Email; aeifthai@gmail.com
Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า