การจัดการปัญหาความ ขัดแย้งด้านสาธารณสุขและภาพรวมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์

การจัดการปัญหาความขัดแย้งด้านสาธารณสุขและภาพรวมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 8.00 ถึง 16.30 น. ณ. ห้องประชุมพระเทพโมลี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดการอบรมวิชาการในหัวข้อเรื่อง

“ พัฒนาทีมระบบทีมเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Response Team : RRT )
ระดับทีมดูแลผู้ป่วย (PCT) และคร่อมสายงาน

โดยมี นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการเป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง

”การจัดการปัญหาความขัดแย้งด้านสาธารณสุขและภาพรวมการไกล่เกลี่ยทางการแพทย์“ และมีอาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท )และอาจารย์วิภาศิริ ชูวงศ์ตระกูล (ผู้ประนีประนอม วิทยากรด้านการไกล่เกลี่ย ) ร่วมเป็นวิทยากรด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการตอบสนองและแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในการดูแลรักษาทั้งร่างกาย,จิตใจและทรัพย์สินของผู้ได้รับผลกระทบให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วและยุติปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ให้ลุกลามต่อไป

โดยได้รับเกียรติจากนายเกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีและกล่าวเปิดงานการอบรมวิชาการในครั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทาง การแพทย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย
Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า