สง.ปรมน.ทร. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (สง.ปรมน.ทร.) จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พลเรือโท สุภชิต นาวีสุรพล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) และ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำกำลังพลของหน่วย ทดสอบสมรรถภาพและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ณ บริเวณท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้ควบคุมการทดสอบ

โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้กำลังพลของ สง.ปรมน.ทร. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตสำนึกในการรักษาและพัฒนาสุขภาพร่างกายด้วยตนเอง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพMediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า