สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหารให้แก่บุคคลตัวอย่างของแพทย์ทหาร ตำรวจ ผู้รับรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหารครั้งที่ 7 ปี 2566

นาวาเอกสุเชษฐ ตรรกธาดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 66 เรื่อง ภารกิจแพทย์ทหารในงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ : แนวโน้มปัจจุบันและทิศทางในอนาคต (Military Medicine for HADR : Current Trends and Future Direction) ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบรางวัลเกียรติยศแพทย์ทหารให้แก่บุคคลตัวอย่างของแพทย์ทหาร ตำรวจ ผู้รับรางวัลคนดีศรีแพทย์ทหารครั้งที่ 7 ปี 2566 ในคุณงามความดี บุคลากรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

สาขาการแพทย์ทหาร

1. นาวาเอกสรรพสิทธิ์ สงกุมาร (แพทย์) ท่านเป็นแบบอย่างในภารกิจที่เป็นไปไม่ได้กรณีช่วยชีวิตทีมหมูป่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโดยแพทย์หญิงประไพศรี สงกุมาร มารดา เป็นผู้รับมอบ

2. นาวาตรีคุณากร จริยศ นายทหารพยาบาล ท่านเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญและเสียสละอุทิศชีวิต เพื่อช่วยเพื่อนทหารกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดยนาง เอื้อมพร จริยศ มารดา เป็นผู้รับมอบ

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.ขอสดุดีในคุณงามความดีของ นาวาเอกสรรพสิทธิ์ สงกุมาร แพทย์ ที่ท่านมีความเป็นทหารที่เป็นแพทย์มากกว่าแพทย์ที่เป็นทหาร และนาวาตรีคุณากร จริยศ(หมอแชมป์) นับเป็นทหารเรือเหล่าแพทย์ที่เปี่ยมด้วยคุณาประโยชน์ต่อการแพทย์แห่งกองทัพและประเทศชาติและในฐานะปูชนียบุคคลสืบต่อไป เมื่อ 21 ก.พ.67


Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า