"วันรวมใจพ่อ" ครั้งที่ ๑๕ เพื่อแสดงความยินดีกับ พ่อตัวอย่างแห่งชาติที่ได้รับเกียรติบัตรประจำปี ๒๕๖๖ และมอบรางวัล "พ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า" ประจำปี ๒๕๖๖

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยมี ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดี พร้อม นายกสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ แถลงเตรียมจัดงาน "วันรวมใจพ่อ" ครั้งที่ ๑๕ เพื่อแสดงความยินดีกับ พ่อตัวอย่างแห่งชาติที่ได้รับเกียรติบัตรประจำปี ๒๕๖๖ และมอบรางวัล "พ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่า" ประจำปี ๒๕๖๖

สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของผู้ที่ได้รับพระราชทานเป็นพ่อ ตัวอย่างแห่งชาติ ที่มีความรู้สึกตรงกันว่า การที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาตินั้นนอกจากเกียรติที่ได้รับแล้ว น่าจะได้ใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละคนมาร่วมกันทำประโยชน์ต่อประเทศชาติได้บ้าง และยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการช่วยเติมเต็มความรู้ให้การใช้ชีวิตในบั้นปลายมีคุณภาพ ซึ่งพ่อตัวอย่างแห่งชาติส่วนใหญ่จะมีอายุสูงวัย จะได้มีสังคมใหม่ที่ดี สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้ทำการจัดงานวันรวมใจพ่อขึ้นครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๒ งดไป ๑ ปี

เมื่อปี ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-๑๙
ปีนี้ได้จัดเป็นครั้งที่๑๕ โดยกำหนดจัดในวันเสาร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลการจัดงาน "วันรวมใจพ่อ" มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. ให้พ่อตัวอย่างฯ และครอบครัว ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
๒. แสดงความยินดีแก่พ่อตัวอย่างฯ รุ่นใหม่ และต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ
๓. ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติผู้ทรงคุณค่าประจำปี ที่ได้ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอันเป็นที่ประจักษ์

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างผู้ทรงคุณค่า ประจำปี ๒๕๖๖ มี ๒ ท่านภาคราชการ ๑ ท่าน ได้แก่ นายกล้านรงค์ จันทิก
ภาคเอกชน ๑ ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์


Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า