สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2567

สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2567

พล.ต.เสริม ภู่หิรัญ นายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/ 2567 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมต่อต้านฯ ได้แก่ 

พล.ท.ชุมพร อินทร์ทองน้อย อุปนายกคนที่ 1,
คุณ เอนก สีเขียวสด,
คุณ ปรารภ ภู่กลมกล่อม
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
พร้อมด้วย
พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม, นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกุล,
นายสราวุธ สุขประเสริฐ, นางจิราภรณ์ สุขประเสริฐ และสมาชิกสมาคมฯ

ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำนวยทิพย์ ห้องประชุมสมาคมต่อต้านฯ รวมทั้งเชิญสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าวและประชาสัมพันธ์ที่พักผู้ป่วยโรคมะเร็ง ของสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ ถนนจรัญฯ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567
โดย พล.ต.เสริม ภู่หิรัญ นายกสมาคมต่อต้านฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้

สำหรับเนื้อหาการประชุม ที่สำคัญได้แก่
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯMediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า