สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง เชิญ ผอ.โรงพยาบาลปิ่นเกล้า เป็นที่ปรึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์...

สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมต่อต้านโรคมะเร็ง เชิญ ผอ.โรงพยาบาลปิ่นเกล้า เป็นที่ปรึกษา

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2566 พลโทชุมพร อินทร์ทองน้อย อุปนายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยพลเรือเอกเชษฐาใจเปี่ยม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าพบพลเรือตรีวสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อเชิญเป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯ โดยมีนาวาเอกเรวัตร กิจณรงค์ รองผอ.โรงพยาบาลร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้ สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสมาคมการกุศล ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ สงเคราะห์ผู้ประสบความทุกข์ ที่เกิดจากโรคมะเร็ง สนับสนุนส่งเสริม ค้นคว้า เผยแพร่การวิจัย ด้านการศึกษา เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ประสานการปฏิบัติ สงเคราะห์ ร่วมกับ สถาบัน มูลนิธิ โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ที่ดูแล เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า