ปตท.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบความปลอดภัยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้กับสื่อมวลชนส่วนราชการผู้นำชุมชนประชาชนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ปตท.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบความปลอดภัยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้กับสื่อมวลชนส่วนราชการผู้นำชุมชนประชาชนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย 2566โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)นำโดยนายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผอ.โครงการฯ

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานความปลอดภัยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 จังหวัดชลบุรีและโรงบรรจุก๊าซบ้านโรงโป๊ะ ให้แก่ส่วนราชการผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการและสื่อมวลชนในจังหวัดเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นระบบความปลอดภัยในการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้านครใต้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะผู้เยี่ยมชมดังกล่าวเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

โดยโครงการระบบเข้าส่งการ์ดบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้เริ่มต้นที่สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP 4 ตำบลท่าข้าม อ. บางปะกง จ.ฉะเชิงเทราและสิ้นสุดที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ 23 ตำบล 2จังหวัด คือจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร

โดยการดำเนินงานของปตท.ได้คำนึงถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานเป็นสำคัญทั้งด้านชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งดำเนินกระบวนการที่มีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนร่วมส่วนได้เสียทุกภาคส่วนโดยจะนำไปประกอบการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป


Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า