"สมาคม สภท." จัดอบรมสื่อเรื่อง"ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1"

"สมาคม สภท." จัดอบรมสื่อเรื่อง"ติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน2566 ที่ทำการ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) เลขที่ 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58ปี) จัดอบรมสื่อในหัวข้อเรื่อง "ติดอาวุธทางปัญญา...พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1" จำนวน 20 คน (อบรมฟรี) ให้กับสมาชิกสมาคมฯ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรที่มีคุณภาพ อาทิ ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการ Green lnnovation&SD Manager online (สื่อในเครือผู้จัดการ) ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารสื่อให้ไปได้ - ไปดียุคดิจิตัล”

นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การป้องกัน Fake New ในสื่อออนไลน์”

นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาคมฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “จริยธรรมสื่อออนไลน์”และ นางสาวสุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการสมาคมฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง

“การทำข่าวและนำเสนอข่าวในยุคดิจิตัล” และ “สิ่งที่สื่อพึงปฏิบัติในการทำงาน (รวมถึงจรรยาบรรณสื่อ)”

โดยมีนายบุญเลิศ พุทธเจริญ อุปนายกภาคเหนือ สภท. และคณะกรรมการ ร่วมงาน

โดยนายอนันต์ กล่าวว่า สำหรับการอบรมสื่อเรื่อง "ติดอาวุธทางปัญญา...พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1" ในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆสนใจร่วมเข้าอบรมจำนวน 20ท่าน อาทิ นายอธินันท์ พรมหมื่นไวท นสพ.ผู้นำวันนี้ ออนไลน์, นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ บก.นสพ.ประชาไท และกรรมการ สภท., นายกฤษติน นิลมานนท์ ผู้จัดการ สภท., นายภัทรกร รัตนารักษ์ เพจ:อัพเปอร์แอทนิวส์, น.ส.พรชวัล สว่างปัญญา เว็บไซด์: reportto.news, นายสราวุธ มีคุณสมบัติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นสพ.-เว็บไซต์ ทันใจนิวส์, นายวินัย เผือกนาง บก.นสพ.นิวส์นนท์, นายเอกชัย รัตนโยธิน เพจ &เว็บไซต์ ข่าวเป็นข่าว, นายอิทธิณัฐ รัตนโยธิน เว็บไซต์ ข่าวเป็นข่าว, นายสุรพล ก้องเพชรศักดิ์ ทีวี 7 จ.เพชรบูรณ์, นายจิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล นสพ.ประชาไท จ.เพชรบูรณ์, นายสหพัฒน์ พุทธเจริญ นสพ.ประชาไท, นายชัยรัตน์ ทองใบ เว็บไซต์ News Freelancer, น.ส.อมรรัตน์ กรแก้ว เพจ&เว็บไซต์ อินเตอร์นิวส์ออนไลน์, นายสมัคร โชติวรรณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ (ทีวี 7), น.ส.คัมภีรดา ฉิมแฉ่ง เว็บไซต์ทันใจนิวส์, นายอนันต์ ยศธนาสีหสกุล น.ส.พ.ทันใจนิวส์, นายธนวัฒน์ บุระคร สำนักข่าวทั่วไทย สภท., นางปนัดดา เหล่าชูวงศ์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) และนายทัน นันเสียง บก.นสพ.ทันใจนิวส์ โดยการอบรมในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1วันและเมื่อสำเร็จการอบรมสมาคมจะมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติทุกท่าน

โดยนายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ จะสร้างเสริมความรู้ ความสามารถให้กับผู้เข้าอบรม โดยเพราะวิทยากรทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถผ่านประสบการณ์ในการทำข่าวในภาคสนามและสถานการณ์ต่างๆ โดยนำประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติงานได้อีกด้วย
ซึ่งมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมอบรมอีกเป็นจำนวนมาก ทางสมาคมฯจึงเปิดโอกาสให้สมาชิกและสื่อมวลชน ที่สนใจจะเข้าอบรมรุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 อบรมสื่อ "ติดอาวุธทางปัญญา...พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2"ณ ที่ทำการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ)

ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง.

(สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยMediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า