พันจ่าตรี ณัฐวุฒิ ทัดไพร พันจ่าหัวหน้าชุด หมวดพยาบาล กองร้อยพยาบาลที่ ๒ กองพัน พยาบาล

พันจ่าตรี ณัฐวุฒิ ทัดไพร พันจ่าหัวหน้าชุด หมวดพยาบาล กองร้อยพยาบาลที่ ๒ กองพัน
พยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

ได้ประกอบคุณงามความดี โดยเข้าช่วยเหลือนักเรียนจ่าทหารเรือที่เป็นลม หมดสติข้างทาง ประเมินอาการ เข้าข่ายบาดเจ็บจากความร้อน เหตุการณ์นี้หากการช่วยเหลือล่าช้าอาจทำให้เจ็บป่วยอันตรายถึงชีวิตได้ จึงดำเนินการปฐมพยาบาล เช็ดตัวลดไข้อย่างต่อเนื่อง และนำส่งกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗๐๐ 

การกระทำดังกล่าว ได้แสดงถึงความกล้าหาญเสียสละ ใช้ความรู้ความสามารถ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันที ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมแพทย์ทหารเรือ ให้ปรากฎต่อสาธารณชนนับเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง กรมแพทย์ทหารเรือขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า พันจ่าตรี ณัฐวุฒิ ทัดไพร เป็นผู้ประกอบคุณงาม ความดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและให้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โดย พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบโล่ประกาศจากกรมแพทย์ทหารเรือ ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า