พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "เทิดพระเกียรติ 'เสด็จเตี่ย' ด้วยศรัทธา

การจัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์


พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "เทิดพระเกียรติ 'เสด็จเตี่ย' ด้วยศรัทธา ร่วมขับขานก้องสมุทราเพลงพระนิพนธ์” ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕


 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ นับเป็นการเริ่มกิจกรรมนำเข้าสู่ ๑๐๐ ปี สิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยเป็นการร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ฯ จำนวน ๓ เพลง คือ เพลงดาบของชาติ เพลงเดินหน้า (เกิดมาทั้งที) และเพลงดอกประดู่ (หะเบสสมอ) ของกำลังพลกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมกันในเวลา ๐๙.๑๙ น. โดยใช้เสียงนำจากวิทยุเสียงทหารเรือ (คลื่นความถี่ในเครือสถานีวิทยุของ สทร. ทั้ง AM และ FM) โดยจัดกำหนดพื้นที่ดังนี้

๑. พื้นที่หลัก
- ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขาแหลมปู่เจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ จว.ชลบุรี จัดกำลังพลร่วมร้องเพลงฯ บริเวณทางขึ้นเขา และยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งจะเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ร่วมร้องเพลงฯ บนยอดเขาบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยจัดให้มีเรือรบในราชนาวีเข้าร่วมเดินเรือผ่านพร้อมยิงปืนถวาย และวางตัวในทะเลบริเวณหน้าเขาแหลมปู่เจ้า


๒. พื้นที่รอง
- ศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี จว.ชุมพร โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการ จว.ชุมพร ผู้บังคัญบัญชาชั้นสูงของกองทัพเรือ กำลังพลจากทัพเรือภาคที่ ๑ ข้าราชการในพื้นที่ ประชาชน จว.ชุมพร มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี ตลดจนผู้ที่เคารพศรัทธาที่อาจเดินทางมาจากนอกพื้นที่ เข้าร่วมร้องเพลง
- บริเวณศาล และพระอนุสาวรีย์ ในที่ตั้งของกองทัพเรือ และที่กองทัพเรือรับผิดชอบ หรือที่ตั้งที่มีหน่วยราชการดูแล (โดยจะพิจารณากำหนดในรายละเอียดของที่ตั้งต่อไป) โดยจัดกำลังพลกองทัพเรือ และเชิญข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม


 ๓. พื้นที่นอกกองทัพเรือ

- บริเวณศาล และพระอนุสาวรีย์ ในพื้นที่ที่มีมูลนิธิ ชมรม ท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชนดูแล และเป็นเป็นที่ที่ประชาชนเดินทางมาเคารพบูชา เป็นที่ตั้งที่สามารถดำเนินการจััดให้มีการร่วมร้องเพลงในวัน และเวลาดังกล่าวได้ โดยมีผู้ประสานงานที่ชัดเจน ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะรวบรวมข้อมูลที่ตั้ง และจัดให้มีผู้ประสานงานโดยตรงต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล ประสานให้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด (ศรชล.จังหวัด) พิจารณาจัดในสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางและเหมาะสม (รายละเอียดสถานที่จะได้นำเสนอต่อไป)
Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า