รร.ชุมพลฯ ให้การสนับสนุนอาคารและสถานที่ในการฝึกอบรมหลักสูตร นักกู้ภัยทางน้ำทางทะเล ของชมรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเลซึ่งมี พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม เป็นประธานที่ปรึกษา

ในวันพุธที่ 16 พ.ย.65 น.อ.จิระวัฒน์ อภิภัทรชัยวงศ์ ผบ.รร.ชุมพลฯเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรฯ และให้การต้อนรับ ร.อ.ดร.ฐาพล สมสกุล ผอ.หลักสูตรและอำนวยการฝึก คณะครูฝึก และนักเรียนหลักสูตรนักกู้ภัยทางน้ำทางทะเล ของชมรมกู้ภัยทางน้ำทางทะเล (Sea rescue) ซึ่งมี พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม เป็นประธานที่ปรึกษา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ

1. ผลิตหลักสูตรเกี่ยวกับการกู้ภัยทางน้ำทางทะเล ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ซึ่งมี ดร.พิจิตต รัตตกุล เป็นประธานเครือข่าย

2. ผลิตนักกู้ภัยทางน้ำทางทะเลซึ่งผ่านการเรียนการฝึกในหลักสูตรต่างๆของชมรม

3. สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้อาคาร และสถานที่ของ รร.ชุมพลฯ เป็นพื้นที่ฝึกอบรม ระหว่าง 16 - 19 พ.ย.65 (และได้ส่ง กำลังพล 1 นายและ นรจ.1 นายเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย)
#รร.ชุมพลทหารเรือ

#นักเรียนจ่าทหารเรือ

#TheTrustedNavy

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
Mediathailand.Report

ติดต่อทำข่าว งานแถลงข่าว เชิญร่วมงาน , ข่าวประชาสัมพันธ์ , รีวิว โฆษณา ฯลฯ Admin: สื่อมวลชนคนทำข่าว , เพจ Mediathailand.report , Website : www.mediathailand.report , Youtube : MDT Channel ,https://www.tiktok.com/@mediathailand.report ,https://twitter.com/a_jaipiam ได้ที่ Email : pintorichplus@gmail.com

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า